Projectontwikkeling Bouw Renovatie en onderhoud

Nieuws

 

Nieuwbouw Brede School Stationskwartier Rijswijk

08 januari 2015

Start bouw februari 2015

Opdrachtgever Gemeente Rijswijk

Architect Architectuurstudio HH

Constructeur Hopman Ingenieurs

Directie ABC Nova

Rijswijk - Na een voorbereidingstijd van bijna twee jaar gaat in januari 2015 de bouw van de nieuwe Brede School Stationskwartier van start. Wethouder Nicole Dierdorp en René Hilarius van bouwer van Zanten Bouw BV tekenden maandag de uitvoeringsovereenkomst. Dat  gebeurde in aanwezigheid van de toekomstige gebruikers in de aula van basisschool De Piramide.

De Brede School in het Stationskwartier komt naast de locatie van de huidige basisschool De Piramide aan de Mgr. Willekenslaan/Generaal Spoorlaan. De samenwerking in deze Brede School strekt zich nog iets verder uit. Ook De Wereldplek aan de Laboucherelaan maakt in de huidige vorm onderdeel uit van deze Brede School.

Gebruikers van de brede school zijn Laurentius Stichting met basisschool De Piramide, Stichting Rijswijkse Kinderopvang en Stichting Bewonersorganisatie Rijswijk Midden. Naast deze gebruikers zijn in het samenwerkingsverband Stichting Welzijn Rijswijk. de culturele instellingen in de gemeente Rijswijk en de gemeente Rijswijk vertegenwoordigd.

De Brede School Stationskwartier is bestemd voor opgroeiende kinderen tot 12 jaar, waarbij natuurlijk ook de ouders een belangrijke rol vervullen. De partners in de Brede School richten zich op een doelgerichte en brede ontwikkeling van het kind en proberen daarbij zoveel mogelijk op gelijke manier naar de ontwikkeling van kinderen te kijken.

De Brede School is een ontmoetingscentrum in de wijk, waarin meerdere organisaties activiteiten voor buurtbewoners aanbieden. Hierdoor zal de Brede School een positieve invloed hebben op de sociale samenhang in de buurt. De grote waarde van een brede schoolgedachte is de meerwaarde die ontstaat door goede samenwerking en afstemming van het aanbod.

Het betekent niet alleen het aanbieden van nieuwe activiteiten, het betekent ook dat het gaat om het anders organiseren van bestaand werk. De samenwerking gaat dan dus verder dan het wonen onder één dak. Het gebouw waarin de Brede School is gehuisvest vormt een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouders en de wijk.

Op de foto (v.l.n.r.): Thea Zandveld (projectleider Brede School Stationskwartier, gemeente Rijswijk), Helen Reumer, (locatieleider/clustermanager, De Wereldplek SRK), René Hilarius (Van Zanten Bouw), Ronald van Leeuwen (directeur De Piramide) en wethouder Nicole Dierdorp.

Nieuwbouw W. Smit Duik- & Bergingsbedrijf opgeleverd!

08 januari 2015

Na een bouwperiode van ca. 11 maanden zijn we aangekomen op het punt waar het gehele bouwteam trots op kan zijn. Op 18 november is de nieuwbouw van het kantoor en werkplaats voor W. Smit Duik- & Bergingsbedrijf aan de Waalhaven te Rotterdam opgeleverd. 

Het markante gebouw is een in het oogspringende verschijning in de Rotterdamse Waalhaven, de robuuste uitstraling en de strakke chique luifels passen perfect in de omgeving. Vanuit alle hoeken in de Waalhaven is het gebouw te zien waarmee het gebouw in deze korte tijd al een vast baken is geworden in de omgeving.

Dat het gebouw niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit een artikel in het vakblad stedenbouw en een nominatie van het Havenbedrijf Rotterdam voor nieuwbouw projecten in de Rotterdamse haven.

Met het prachtige uitzicht op alle bedrijvigheid in de Waalhaven heeft W. Smit Duik- & Bergingsbedrijf een nieuwe thuisbasis in de Rotterdamse haven.

 

Klik hier voor overige foto's

Start sloopwerkzaamheden Gert van Wijkschool

07 januari 2015

December 2014 zijn de sloopwerkzaamheden voor de Gerth van Wijkschool aan de Withuysstraat te Den Haag aangevangen. 

De nieuwbouw van de school had Van Zanten al in de orderportefeuille en wij hebben onze opdrachtgever Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden ook kunnen bedienen met de uitvoering van de sloopwerkzaamheden van het bestaande pand.

Aansluitend aan de sloopwerkzaamheden  zullen medio maart de werkzaamheden aanvangen van de nieuwbouw. 

Start sloopwerkzaamheden

Hoogste Punt 15 woningen Aan de Dorpsweg te Rockanje

06 januari 2015

Met het slaan van de eerste paal nog vers in het geheugen hebben we inmiddels het hoogste punt bereikt. Deze mijlpaal voor het project hebben we op 12 december 2014 in het bijzijn van de bewoners, gemeente Westvoorne, de wethouder, bouwdirectie en alle overige bouwteam leden gevierd.

Het leggen van de deksteen op het hoogste punt was helaas door de weersomstandigheden niet mogelijk en werd door de wethouder Bert van der Meij en de nieuwe bewoners in een woning onthult. In tussen ligt de steen op zijn plek en zijn we gestart met de afbouw van de woningen en gaan we hard richting de oplevering.

Wij bedanken de wethouder en de bewoners voor de gezellige middag en tevens voor hun enthousiasme en betrokkenheid bij de bouwwerkzaamheden.

Thomashuis en Herbergier te Hellevoetsluis

14 oktober 2014

Voor onze opdrachtgever de Maasdelta Groep te Spijkenisse starten wij met de bouw van 2 bouwwerken genaamd Thomashuis en Herbergier te Hellevoetsluis.

De Maasdelta Groep zal het woon-zorgcentrum voor de exploitatie voor lange tijd verhuren aan ‘De Drie Notenbomen. Deze organisatie heeft inmiddels door heel Nederland tientallen kleinschalige woonvoorzieningen ontwikkeld. Ze werken samen met meerdere woningcoöperaties. De Drie Notenbomen gaan op deze locatie de beproefde formules van een Herbergier en een Thomashuis huisvesten. De essentie van deze formule is dat zij vinden dat de cliënten niet moeten integreren in de zorgwereld, maar de zorgwereld moet integreren in de gewone wereld.

Herbergier:

In een Herbergier wonen zestien dementerende ouderen in een kleinschalig complex. Een zorgechtpaar regelt samen met een kleine staf medewerkers de dagelijkse begeleiding en zorg. De opzet van de Herbergier gaat uit van een complete scheiding van wonen en zorg, waarbij het wonen en leven wordt betaald uit eigen middelen van de bewoners en de zorg en begeleiding wordt betaald via het Persoonsgebonden Budget. Niet alle appartementen passen geheel op ons ruimtelijk programma van eisen van 45 m2 per appartement. Vanwege differentiatie wil de Herbergier ook een aantal iets grotere en iets kleinere appartementen in het plan hebben. Wel is de constructie en opbouw van de Wanden dusdanig opgezet dat de appartementen later samen te voegen zijn tot grotere appartementen.

Thomashuis:

Een Thomashuis biedt mensen met een verstandelijke beperking warmte, veiligheid en een beschermde omgeving om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het gaat om een Kleinschalige woonomgeving voor maximaal tien mensen met een verstandelijke beperking. Ook in dit concept hebben de zorgondernemers een eigen woning in het complex. De filosofie van de Thomashuizen is een echt groot gezin vormen. Vandaar dat de cliënten alleen een slaapkamer van 20 m2 voor zichzelf hebben. Daarnaast is er een grote gemeenschappelijke woon- en eetkamer. Wel is de constructie en opbouw van de wanden zodanig dat er later eventueel grotere appartementen te realiseren  zijn.

 

Opdrachtgever: MaasDelta Groep  

Ontwerp : Ziggurat  Architectural  Design & More  

Constructies: IOB  

Project Stadsleven te Vlaardingen opgeleverd

26 augustus 2014

Bron: Artikel op website 01-10 Architecten d.d. 15-7-2014.

Na een lange voorbereidingstijd en een voorspoedige bouw is het project Stadsleven te Vlaardingen opgeleverd. Stadsleven omvat een basisschool, kinderdagverblijf en 28 woningen. Het complex is inmiddels in zijn geheel in gebruik genomen. Op 10 september 2014 wordt Stadsleven op feestelijke wijz officieel geopend.

Stadsleven is een bijzonder maatschappelijk project. Het omvat een12 klassige RK basisschool van stichting Interconfessioneel Katholiek Onderwijs, een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang Vlaardingen en 28 woningen met voorzieningen voor cliënten van Middin met een beperking. Bijzonder van het project is dat de drie verschillende gebruikers in de meest letterlijke zin voordeurdelers zijn, een bewuste keuze om integratie van deelgebruikers optimaal te stimuleren.

Stadsleven is oorspronkelijk door 10-10 Architecten geïnitieerd en later in opdracht van Waterweg Wonen in samenwerking met Giesbers Ontwikkeling Rotterdam doorontwikkeld. Van Zanten Bouw uit Vlaardingen heeft zorggedragen voor een vlekkeloze realisatie.

De naam van het project werd geïnspireerd door de naam van de naast gelegen en eveneens door 01-10 Architecten ontworpen complex Hemels Wonen. Beide locaties maakten ooit deel uit va de Rooms Katholieke Bartholomeus parochie. In latere tijden werd de locatie gesplitst in een zelfstandige kerklocatie en schoollocatie. Doordat 01-10 Architecten verantwoordelijk was voor de vormgeving van beide ontwikkelingen, kon een stedenbouwkundig en architectonisch samenhangend bouwblok ontstaan.

De basisschool 't Palet is half mei 2014 reeds gestart met het geven van les op deze nieuwe locatie. De overige gebruikers zullen geleidelijk aan verhuizen, in de periode mei t/m september 2014. Op 10 september 2014 wordt op feestelijke wijze het gebouw door alle gebruikers officieel in gebruik genomen.

Virtuele tour door stadsleven

In opdracht van Van Zanten Bouw is het project van binnen en van buiten 360 graden gefotografeerd, waarmee het mogelijk is een virtuele tour door door het complex te maken. Start uw tour door Stadsleven door op onderstaande link te klikken.

Bron > 360gradentour

Een uitgebreide beeldreportage van het project Stadsleven kunt u terug vinden op de website van 01-10 Architecten door middel van onderstaande link.

Project > Stadsleven

15 woningen aan de Dorpsstraat te Rockanje.

12 juni 2014

 

Op 19 juni om 13:00 uur wordt door wethouder Van der Meij van gemeente Westvoorne de feestelijke eerste paal geboord.

Van Zanten Bouw realiseert, in opdracht van de gemeente Westvoorne, de nieuwbouw van 4 senioren-woningen, 8 beneden-/bovenwoningen en 3 grond gebonden woningen. De senioren-woningen sluiten direct aan op de beganegrond met daarboven twee starters-woningen. De gevels van de woningen sluiten aan bij het ambachtelijk karakter van de omgeving.

Het ontwerp is van Ruoff Architecten uit Rotterdam en Ingenieursbureau IOB uit Hellevoetsluis is verantwoordelijk voor de constructieve uitwerking.

Impressie Dorpsstraat Rockanje

De Sterrekijker te Dordrecht
De Sterrekijker te Dordrecht
Lees meer »
Doggersbank Hoogvliet
Doggersbank Hoogvliet
Lees meer »
Nieuwbouw Brede School Rembrandtkwartier Rijswijk
Nieuwbouw Brede School Rembrandtkwartier Rijswijk
Lees meer »