Projectontwikkeling Bouw Renovatie en onderhoud

Historie

Van Zanten Bouw is een krachtig familiebedrijf met een lange geschiedenis. Sinds het ontstaan in 1871 is de leiding in handen van de familie Van Zanten, momenteel de vijfde generatie. De start van ons bedrijf vond plaats met de opening van gelijknamige timmerwinkel in het centrum van Vlaardingen. In de lange periode daarna is ons bedrijf uitgegroeid naar een toonaangevende en innovatieve partner bij bouwprojecten in alle segmenten, zowel in Vlaardingen als in de omliggende regio's Groot Rijnmond en Haaglanden. De reden dat wij in die 147 jaar uitgegroeid zijn tot een succesvol allround bouwbedrijf is een combinatie van een slagvaardige, flexibele organisatie en korte interne communicatielijnen. We werken voornamelijk aan projecten in woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie, restauratie en onderhoud. Vele projecten voor woningbouwstichtingen, overheid, het bedrijfsleven en particulieren hebben we intussen naar volle tevredenheid afgerond.

 

Kwaliteit

Van Zanten is sinds 1871 een innovatief en hoogwaardig bedrijf dat zich in verschillende sectoren van de bouw heeft gespecialiseerd. Wij ontwikkelen, bouwen en onderhouden projecten op het gebied van woningbouw en utiliteitsbouw. De gecombineerde kennis en ervaring in deze verschillende sectoren zorgen voor een stevige basis en een optimale dienstverlening aan onze klanten. Of het nu gaat om projectontwikkeling, turn-key projecten of renovatiewerken, u kunt er van op aan dat de voltallige organisatie zich voor het project inzet, van directieniveau tot aan de stukadoor. Samen bouwen wij ook graag aan úw toekomst.

Certificering

 

ISO 9001

ISO 14001

VCA**

FSC

PEFC

 

Beleidsverklaring

Van Zanten Bouw B.V. is werkzaam in de woning- en utiliteitsbouw voor private en publieke opdrachtgevers.

Bij deze werkzaamheden komen ontwikkeling en realisatie als activiteiten aan bod.

Het beleid van Van Zanten Bouw B.V. is er op gericht:

 •  om te voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van de klant
 • om haar activiteiten uit te voeren volgens de dan van toepassing zijnde wet- en regelgeving
 • om onze belanghebbenden, waaronder onze medewerkers en de medewerkers van onderaannemers / leveranciers, een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkplek en werksfeer te bieden, zowel op projecten als op kantoor
 • de directe omgeving van onze bouwprojecten veilig te houden
 • om persoonlijke letsel te voorkomen
 • materiële- en milieuschade te voorkomen en tevens verantwoord en duurzaam om te gaan met materialen, afval en energie
 • het bedrijfsproces te beheersen, te toetsen en indien nodig te verbeteren

De aspecten van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en kwaliteit zijn samen met de bedrijfsprocessen geïntregreerd geborgd in het organisatiehandboek.

Het KAM-systeem wordt vanwege maatschappelijke, markttechnische en strategische redenen gecertificeerd volgens:

 • ISO9001:2015 (kwaliteitszorg)
 • ISO14001:2015 (milieuzorg)
 • VCA** 2008/5.1 (arbeidsomstandigheden)
 • FSC & PEFC (verantwoord bosbeheer)
 • SBIB (bedrijfscode)

Tevens zal het gevoerde beleid jaarlijks worden beoordeeld door het opstellen van een managementreview.

Hierin worden doelstellingen, welke zich richten op continuïteit, kwaliteit, klanttevredenheid en preventie van milieubelasting, voor het komende jaar benoemd. Deze doelstellingen worden uitgewerkt, opgevolgd en waar nodig bijgesteld.

De betrokkenheid van de directie en medewerkers bij het ten uitvoer brengen van dit beleid is een voorwaarde om blijvende resultaten te boeken.

Het operationele beheer van het KAM-systeem wordt uitgevoerd door de KAM-coördinator. Deze draagt zorg voor het onderhoud van het systeem, de interne audits en de rapportage aan de directie.

 

De Sterrekijker te Dordrecht
De Sterrekijker te Dordrecht
Lees meer »
Doggersbank Hoogvliet
Doggersbank Hoogvliet
Lees meer »
Nieuwbouw Brede School Rembrandtkwartier Rijswijk
Nieuwbouw Brede School Rembrandtkwartier Rijswijk
Lees meer »